Religionerna avslöjas

Jag sitter på en middag med en kvinna som oprovocerat berättar om sin tro på någon sorts högre makt. Jag nickar lite artigt och försöker sen leda samtalet åt ett annat håll. Tyvärr har det rakt motsatt effekt och hon börjar korsförhöra mig om min egen tro. Jag förklarar då att jag ser mig själv som ateist och hoppas att samtalsämnet ska avslutas där. Istället lägger hon huvudet på sned och tittar lite sorgset på mig

-Vilket fattigt liv du måste leva som inte tror på någonting.

Det är svårt att behålla sin neutralitet när man utsätts för en krigshandling, så jag lägger ner mina bestick.

-Åh, jag vet inte det, svarar jag och söker med blicken mot taket. Jag tror på forskning, medmänsklighet och yttrandefrihet. Jag tror på kunskap som upplysningsredskap, kärlekens helande kraft och skrattets förmåga att ge oss perspektiv på oss själva. 

-Men jag talar om andlighet, att det finns någonting mer, ett högre syfte, säger hon med ett nedlåtande leende och tror att hon är färdig med mig.

-Inget skrämmer mig mer än människor som inbillar sig att de har ett högre syfte. Som söker vägledning i några gamla skrifter som bara är ett ihopkok av gamla dumheter till syfte att kontrollera människor. Jag tror att det finns en dumhetens evolution. Dumheter som pågår tillräckligt länge kallas först för tradition och sen för kultur. Efter ännu ett tag når den sin ädlaste form - religion. Då står den helt över alla förnuftsmässiga argument och är direkt livsfarlig. 

Hon ska precis till att säga något, men jag är inte klar.

 

-Vuxna människor som på allvar tror på en allsmäktig Gud som fick en son genom att sexlöst befrukta en helt oskyldig, gift kvinna. Direkt livrädd blir jag förstås när djupt troende begår fruktansvärda handlingar och inbillar sig att det ska ge fribiljett till ett himmelrike. Om du söker ett högre syfte, ta och berätta för dem att språkforskningen bevisat att ett ödesdigert fel skedde vid översättningen av Koranen. Martyrer belönas inte alls med 72 oskulder i himmelriket. Ordet som översatts till just oskulder betyder i själva verket små vindruvor. Russin helt enkelt. Jag misstänker att väldigt få skulle döda oskyldiga människor för att få en grabbnäve. Än mindre försöka ha sex med dem. 

Hon tittar utmattat på mig och fingrar lite på sitt guldkors som dinglar runt halsen.

-Att det inte finns något himmelrike kan du vänta med att berätta. Ta en dålig nyhet i taget, sen kanske vi kan ägna våra krafter åt att försöka överleva som art tillsammans och i fred.

Sen äter vi en sagolik äppelpaj med vaniljsås tillsammans under en, ja, andaktsfull tystnad.

 

Jag har inte skrivit det själv utan hittat på nätet.......


Myter om invandring

I spåren av Sverigedemokraternas framgångar kommer en oundviklig gissningstävlan om vad framgången beror på, hur den kan hejdas och framför allt – hur stort partiet kan bli. Denna offentliga gissningslek borde i betydligt högre grad ställas mot forskning. Till stora delar behöver vi inte gissa – vi vet, via existerande studier. Om vi vill veta.

Problemet med gissningarna är att de ofta upprepas av andra opinionsbildare och på så sätt går från att vara fria tankar, till att bli myter och till sist allmänt accepterade sanningar. Falska verkligheter uppstår och försvaras med argumentet att de utgör åsikten hos sanningssägare vilka står i konflikt med en verklighetsfientlig naivitet.

Jag har ägnat sommaren åt att läsa in mig på forskningen kring de frågeställningar som förekommer i dessa vanliga myter. Här är några av resultaten.

Myt 1: Den relativt stora flyktingmottagningen i Sverige är en viktig förklaring till SD:s framgångar. Om vi skulle ta emot färre flyktingar skulle svenskarna bli mindre oroliga, rasismen minska och därmed också det potentiella stödet för SD.

Det verkliga förhållandet synes vara raka motsatsen. Attityder angående både invandring och invandrare blir mer positiva i ett samhälle, när koncentrationen av invandrare är hög.

Det påpekar exempelvis sociologerna Mikael Hjerm och Andrea Bohman vid Umeå universitet, med hänvisning till internationell forskning (se exempelvis European Populism and Winning the Immigration Debate, forskarantologi redigerad av Clara Sandelind, University of Sheffield). Även statsvetarna M.V. Hood och Irwin L. Morris har visat att attityderna gentemot invandrare blir mer positiva, desto större andel av befolkningen de utgör.

Det bästa sättet att minska rasism skulle – i så fall – vara att fortsätta ta emot många flyktingar, eller kanske till och med öka mottagningen. Ju fler utlandsfödda som existerar i samhället, desto större chans till interaktion mellan dessa och infödda medborgare. Och dessa möten leder till personliga relationer, som minskar rasismens politiska möjligheter.

Framför allt är det helt fel väg att gå, att minska flyktingmottagningen. Inte bara humanitärt (och troligen också samhällsekonomiskt), utan även konkret politiskt gentemot rasistpartier som SD. En minskning av mottagningen skulle bekräfta SD:s politik, ge denna legitimitet och öka partiets storlek. Dessutom skulle färre invandrare i Sverige troligen innebära mer rasism. Detta bekräftas av länder som Norge, där invandringen är betydligt mindre än Sverige, men där rasismen – troligen just därför – funnit betydligt större legitimitet än i Sverige. Vilket i sin tur ledde till ett av de värsta terrorangreppen i vår tid.

Ett annat känt exempel är judehatet i Nazityskland, som nådde enorma proportioner och ledde till Förintelsen, trots att andelen judar i Tyskland 1933 enbart uppgick till några bråkdels procent av befolkningen.

Myt 2: De som röstar på rasistiska partier kan inte kategoriseras som rasister. Oftast handlar det om proteströster eller osäkerhet i tider av ekonomisk kris.

Forskningen visar att de flesta som röstar på rasistiska partier gör det av samma skäl, som gäller för alla partier: väljarna uppskattar partiets politik, i detta fall specifikt rasismen. Detta enligt statsvetarna Wouter van der Brug, Meindert Fennema, Sjordje van Heerden och Sarah de Lange (Amsterdams universitet), som stödjer sig på ett flertal internationella studier.

Forskningsresultatet bekräftas i studier av SD:s väljare. Det som är utmärkande för SD-väljarna är deras intoleranta och främlingsfientliga attityder, sammanfattar professor Peter Hedström och fil.dr. Tim Müller en vetenskaplig studie av SD-väljarna från valet 2014 (Right-wing populism and social distance towards Muslims in Sweden – Results from a nation-wide vignette study).

Ändå tillskrivs de som röstar exempelvis på SD andra förklaringar angående sitt politiska beteende. Exempelvis att de är manlig arbetarklass med låg utbildning som tillhör modernitetens förlorare. Tanken är inte helt utan stöd, det existerar en överrepresentation av sådana män bland de som röstar på rasistpartier. Men denna är ytterst liten (mindre än tio procent).

En annan tanke är att de som röstar på rasistpartier är proteströstare, de vill mest röra om i grytan och chocka befintliga politiska samhällseliter. Detta stämmer så pass att de som röstar rasistiskt ofta har mycket lågt förtroende för det politiska systemet. Men det behöver inte betyda att de aktuella väljarna inte vet vad de röstar på. Tvärtom, visar forskning.

Myt 3: Sverige var fram till nyligen ett etniskt homogent land. Den senaste tidens invandrare innebär något helt nytt och mångkulturellt som svenskarna har svårt att hantera. Detta måste vi våga börja debattera.

Det som utmärker Sverige sedan decennier tillbaka är motsatsen. Redan under andra världskriget blev Sverige ett flyktingmottagarland av enorma proportioner, samtidigt som våra grannländer tvärtom producerade flyktingar. Denna skillnad kvarstod till stora delar under efterkrigstiden, då Sverige tog emot stora mängder flyktingar, invandrare och arbetskraft från stora delar av världen. Detta särskilde Sverige från många andra europeiska länder, som fortsatt erfor att den egna befolkningen flyttade utomlands (inte sällan till Sverige).

Detta beskrivs i forskningsantologin Reaching a State of Hope: Refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930–2000, redigerad av historikerna Mikael Byström och Pär Frohnert.

Genomgående har motståndet hävdat att just den dåvarande aktuella vågen av invandring var helt ny, jämfört med tidigare mottagning. Detta eftersom invandrare generellt – efter en besvärlig inledande tid – funnit sig tillrätta i det svenska samhället. Då tvingas motståndet hävda att de nya invandrarna är något fundamentalt annorlunda, än de tidigare.

I dag hävdas ofta att flyktingar från mellanöstern kommer att ta med sig sin konflikt till Sverige, ett argument som även hördes då människor från före detta Jugoslavien tog sig till Sverige under tidigt 1990-tal. Det skulle inbördeskrig på svensk mark mellan kroater, serber och bosnier. Så blev emellertid inte fallet.

Myt 4: Sveriges misslyckade integrationspolitik.

Ofta upprepas frasen Sveriges misslyckade integrationspolitik som en vedertagen sanning. Men under sommaren presenterades en internationell studie (Migrant Integration Policy Index) som visar på raka motsatsen.

Enligt denna studie är Sverige överlägset bäst i Europa på integrationspolitik, vilket inte borde överraska, eftersom Sverige har decennier av erfarenhet. Enligt undersökningen ligger Sverige i topp inom nästan alla statistiskt jämförda områden, däribland diskriminering, arbetsmarknad och familjeåterförening.

Myt 5: Sverige har blivit ett rasistiskt land.

I juli kom EU:s senaste statistiska genomgång av medlemsländerna vilken visar att Sverige skiljer sig markant från övriga EU i synen på utomeuropeisk invandring. Generellt uppskattar 34 procent av EU:s befolkning utomeuropeisk invandring, medan 56 procent är negativa. Därefter nämner rapporten specifikt Sverige:

"Sweden stands out as being the only country where a large majority of the population take a positive view of the immigration of people from outside the EU (66% for the total ‘positive’ vs. 31%)."

Statistiken förklarar varför debatten är så polariserad i Sverige, till skillnad från exempelvis våra grannländer, där det råder en betydligt mer negativ syn på invandrare. I Sverige är den antirasistiska demokratiska ideologin fortfarande ytterst levande, stridbar och folkligt förankrad.

Statistiken är också en möjlig förklaring till att det svenska rasistpartiet är betydligt mer radikalt än sina nordiska systerpartier, vilka utgörs av högerpopulistiska rörelser med grund ideologisk underbyggnad. SD däremot är ett parti sprunget ur den mörkaste svenska svartbruna historien och som – enligt en studie gjord av undertecknad – fortfarande utmärks av fascistisk ideologi. I Sverige är det helt enkelt betydligt mer radikaliserat att rösta rasistiskt, än i Europa generellt.

Den starka folkliga förankringen i demokrati och antirasism innebär dock inte att vi är säkra inför framtida SD-valframgångar. Siffran 31 procent negativa till utomeuropeisk invandring antyder en stor potential för SD att växa. Partiet har redan brutit sig bortom det generella glastaket för rasistiska partier, som normalt ligger på cirka 15 procent av valmanskåren.

Rasism är politik. Och som all politik kan den övertyga människor även utanför kretsen av redan övertygade. Adolf Hitler nådde inte makten via sitt judehat, utan genom att 1931–1933 fokusera på andra frågor, inte minst sociala. Framför allt var han 1933 en fullt lagligt och parlamentariskt tillsatt regeringschef i en västerländsk parlamentarisk demokrati. Det gjorde honom emellertid inte till demokrat. Däri ligger historiens viktigaste lärdom.

Slutsatser:

Ovanstående baseras på vetenskap, vilket därmed innebär att uppfattningarna inte står oemotsagda eller utgör sanningar. Vetenskap är inte vetenskap utan ifrågasättanden och debatt.

Ändå pekar denna forskning på viktiga och relevanta synpunkter, som förtjänar långt mer uppmärksamhet i konkurrens med de fritt utslungade 
 
Återigen utdrag från ETC....

Saudiarabien största terroristerna

 

Trodde du att det fanns ett krig mot terrorismen? Glöm det. Det finns inget krig mot terrorn. Det är bara en ursäkt för att skaffa olja och förfölja och misstänkliggöra vanliga människor.

Om man vill göra affärer med en diktatur, kanske det är bäst att använda ett annat ord. Annars finns ju risk att man uppfattas som lite otrevlig. "Spännande land med populära ledare och icke valt parlament" kanske? Fråga Sveriges ambassadör i Saudiarabien! Han har många omskrivningar.
 


På World Trade Center i Stockholm har Business Sweden bjudit in till frukostseminarium för att locka svenska kapitalister att investera i Saudiarabien. Business Sweden ägs av stat och kapital tillsammans. Målet är att hjälpa svenska företag att exportera och etablera sig utomlands.

 

Vapenaffären med Saudiarabien blev inte av, säger de något moloket, men nu vänder vi blad, för den svenska regeringen vill öka samarbetet! Mikael Damberg vill att det utvecklas, han har särskilt nämnt Saudiarabien som ett land vi bör fokusera på. Och en kapitalist som inte är hurtig och ser framåt är snart ingen kapitalist längre, så här finns igen plats för att vara bitter! Nu finns andra möjligheter, exempelvis för hälsosektorn, lantmäteri och utbildningssektorn.

 


 
Saudiarabien, berättar de, är ett mycket spännande land. Det går inte att ignorera en så viktig aktör i regionen - "inte minst säkerhetspolitiskt." Vidare säger de att kvinnorna i Saudiarabien talar mycket, mer än i exempelvis Slovakien. Det finns en otrolig kraft bland kvinnorna och svenska företag ger dem möjligheter att jobba. "Jag besökte en gång ett hälsoseminarium i Riyadh", berättar en av Business Swedens anställda, "och där var 130 av 200 närvarande kvinnor- detta skulle aldrig hänt i Sverige!"
Saudiarabien har ett ökat fokus på hållbarhet, samt talar mycket om antikorruption och prioriterar transparens. "Vi behöver en stabil relation mellan våra länder, vi behöver tala med varandra istället för om varandra" konkluderar Business Sweden.
 


Ambassadör Dag Juhlin-Dannfelt tar vid och berättar att Saudiarabien är: "ett land med kontraster, ett missförstått land, samt ett land där mycket händer. Kvinnor tar allt större plats. Visserligen är det inte ett valt parlament" men, säger ambassadören: "utvecklingen måste ske i viss takt. Det går inte att rusa fram, då skapas friktion. Kodordet är stabilitet och utveckling. Kronprinsen Muhammed bin Salman" fortsätter han, "anses vara mycket kunnig och vida respekterad. Han är populär i Saudiarabien då han är ung, och äntligen ser människor någon som är på samma våglängd som dem."
 


Ingen nämner diktatur. Ingen nämner att det här är ett land som fortfarande utdömer dödsstraff för häxeri, vars stat håller sig med ett "anti-häxkrafts-departement", och som har avrättat mer än 100 personer i år, ofta genom att hugga huvudet av dem. Att fackföreningar är förbjudna precis som kollektivavtal och offentliga politiska möten. Att kvinnor inte är myndiga och att kvinnokämpar i landet har jämfört sin situation med slaveri.
 


I förbigående säger någon att kvinnor inte får köra bil, men att det ligger ett dokument någonstans och väntar på att presenteras där denna rättighet garanteras. För övrigt är det ju så bra, menar alla talare, att svenska företag kommer dit, då exporterar vi vår kultur och kan påverka. Exakt hur är det ingen som nämner och inte heller verkar kapitalisterna så intresserade. De frågar mest om Business Sweden kommer att ge dem bidrag för att ersätta "alla de miljoner vi lagt ner på att etablera oss i landet."


 
Ingen nämner heller att utan Saudiarabien skulle aldrig Al Qaida, Isis eller Boko Haram ha funnits. Det är Saudiarabien som är den största finansiären och inspiratören till rörelser som dessa. Genom direkt stöd, genom fonder eller privata donationer från mäktiga individer. Saudiarabien är ansvarig för Isis, den mördarmaskin som nu drar fram och driver hundratusentals människor på flykt - även om Isis nu visserligen vänt sig emot det saudiska kungahuset och hotar även dem. Saudiarabien har lagt miljarder på att sprida wahabismen runtom i världen. (Läs till exempel Patrick Cockburns nya bok "The Rise of the Islamic State") Resultatet är inte bara totalitarianism och krig, utan att islamofobin ökar då många blandar ihop wahabismen med islam. Den som handlar med landet måste ge 20% av profiten till den saudiska staten. Nämns detta här på seminariet, vad pengarna kan användas till?


 
Nej. För det här är USA:s bästa vän, världens största oljenation, ett land man kan förlåta allt, till och med att det attackerar en, trots att 15 av 19 involverade i 11 september-attacken var saudier, behöll USA sina goda relationer med landet, rev ut de delar av rapporten som handlade om Saudiarabien och startade istället krig mot Irak, som inte hade något med saken att göra.


 
Trodde du att det fanns ett krig mot terrorismen? Glöm det. Det finns inget krig mot terrorn. Det är bara en ursäkt för att skaffa olja och förfölja och misstänkliggöra vanliga människor, typ vårdbiträden i Örnsköldsvik som kommer från muslimska länder. De verkliga terroristerna är västvärldens bästa vänner.


RSS 2.0